fbpx

Vilkår

Ring for mere info:(+45) 75 87 12 12

Mols Rejsers vilkår

(Opdateret 31. marts 2022)

Tilmelding. Tilmelding sker via vores hjemmeside eller ved at ringe til os på tlf. 7587 1212. Depositum er normalt 25% af rejsens pris, men beløbet kan variere for de enkelte rejser. Restbeløbet skal indbetales 8 uger før afrejse. Begge datoer er anført på fakturaen, der udsendes med bekræftelsen. Rejsens pris er baseret på indkvartering i halvt dobbeltværelse. Der sælges kun delte dobbeltværelser, hvis to rejsedeltagere har samme ønske.
I forbindelse med bestilling af pakkerejse, fremsendes skriftlig bekræftelse, rejsens program, faktura og almindelige vilkår.
Herved anses rejsebestillingen som bindene for parterne Mols Rejser ApS og gæsten.

Afbestilling. Ved afbestilling er det indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse, ved for sent fremmøde eller udeblivelse er hele rejsens pris tabt.

Rejseforsikring. Alle gæster på Mols Rejsers rejser skal tegne en rejseforsikring, der som minimum dækker behandling, indlæggelse, sygehjemtransport samt tilkaldelse af pårørende.
Ved rejser inden for Europa skal det Blå Sygesikringskort medbringes foruden gæstens egen rejseforsikring.

Afbestillingsforsikring. Hvis man ønsker en afbestillingsforsikring, skal den betales før køb af rejse. Ved køb af forsikring gennem Mols Rejser refunderes forsikringspræmien ikke ved afbestilling. Udgift til eventuel lægeerklæring afholdes af gæsten.

Krav til fysik. Man skal være selvhjulpen og almindeligt godt gående.

Transport.
På vore busrejser benyttes danske turistbusser af god kvalitet. På flyrejser benytter vi lokale turistbusser af god standard – hvilket kan være forskellig fra land til land. Rygning tillades ikke i busserne. Der kan ikke reserveres pladser i bussen.
Priser. Der tages forbehold for prisændringer, der sker som følge af ændrede skatter, valutakurser, brændstofpriser og -afgifter, eller andre udefra kommende ændringer, som Mols Rejser ikke har indflydelse på. Varsling af eventuel stigning sker senest 20 dage før rejsens påbegyndelse.

Ændringer. Der tages forbehold for ændringer i rejseplanen, udflugtsprogrammerne, hoteller m.m. Forsinkelser på rejser med fly og bus m.m., som Mols Rejser ikke har indflydelse på, kan Mols Rejser ikke drages til ansvar for, og der ydes ingen kompensation.
Ved gæstens ændring af rejsen, der meddeles Mols Rejser og bekræftes af denne senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er Mols Rejser berettiget til et administrationsgebyr på kr. 400,-. Ændringer skal betales 100% ved bestilling. I de tilfælde, hvor der kan søges om tilbagebetaling af flyskatter, tager Mols Rejser et administrationsgebyr på kr. 150,- pr billet.

Bagage. Bureauet påtager sig intet ansvar for skader på bagage forvoldt af fly- eller busselskaber samt på hotellerne.

Mols Rejsers ansvar. Mols Rejser ApSs ansvar er begrænset til lov om pakkerejser bl.a. ved tab eller skade som følge af fejl eller mangler ved rejsen. Bureauet er helt fritaget for ansvar for skader og forsinkelser forårsaget af krig, strejker, terror, katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter.

Corona Mols Rejser følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger (www.um.dk). Hvis rejsen ikke kan gennemføres som følge af corona, returnerer Mols Rejser det indbetalte beløb i løbet af 14 dage. Dette gælder uanset Udenrigsministeriets rejsevejledninger på købstidspunktet. Det den rejsendes ansvar at opfylde de til enhver tid gældende rejserestriktioner – f.eks. i forhold til ikke-vaccinerede og andre udlandsophold kort før afrejse.

Visum På rejser, hvor der kræves visum, er gæster, der ikke er danske statsborgere, selv ansvarlige for at søge oplysninger om de krav, der stilles for det pågældende hjemlands borgere for indrejse i det pågældende visumkrævende land.

Aflysning. Hvis en rejse må aflyses, returnerer vi alle indbetalte penge i løbet af 14 dage. Aflysningen bliver skriftligt meddelt de tilmeldte.

Forsinkelse. Læs informationer omkring forsinkelse her

Internationale konventioner. Mols Rejser ApS har begrænset ansvar i overensstemmelse med internationale konventioner. Evt. søgsmål skal foregå efter dansk lovgivning og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. I øvrigt henvises til almindelige betingelser for pakkerejser. Betingelserne findes på www.retsinformation.dk

Samtykke. Vi fører et elektronisk register over vores kunder og deres personlige oplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataloven (PDL). Oplysningerne gemmes i vores reservationssystem og er nødvendige for, at vi kan gennemføre bestillinger, overholde vores leveringsforpligtelser over for vores kunder og for at kunne fremsende nyhedsbreve såfremt kunden anmoder om det. Nødvendige oplysninger kan blandt andet være kundens kontaktoplysninger, destinationsoplysninger, rejsepræferencer osv. som videregives til vores samarbejdspartnere, flyselskaber, hoteller og busselskaber.
Oplysninger i vores elektroniske register behandles og videregives med det formål, at vi kan kontakte kunden og give al nødvendig information omkring den bestilte rejse. Derudover kan kunden kontaktes vedrørende yderligere oplysninger og planlægning, som er nødvendig for gennemførelsen af rejsen.
Når en kunde rejser med os, gemmer vi kundens oplysninger i vores kunderegister i en periode på op til tre år. I vores kunderegister behandler vi således indsamlede oplysninger om kundens tidligere rejser og præferencer på disse rejser. Oplysningerne opdateres løbende og gemmes med det formål at kunne give kunden den bedste service, såfremt kunden igen køber en rejse gennem Mols Rejser ApS.
Mols Rejser ApS er ansvarlig for behandlingen af samtlige de personlige oplysninger som opbevares hos Mols Rejser ApS. Bekræftelse af rejsen samt faktura og rejsedokumenter sendes til den adresse, som den hovedrejsende opgiver til os.
Når en kunde reserverer og køber en rejse hos os, samtykker kunden samtidig hermed til, at vi indsamler, behandler og videregiver personlige oplysninger om kunden i overensstemmelse med ovenstående.
Ønsker kunden information om, hvilke oplysninger, vi har i vores register, skal vi gøre opmærksom på, at kunden ifølge PDL § 26 kan anmode om indsigt i vores register. Ønsker kunden ændringer i de registrerede oplysninger, eller at de indsamlede personlige oplysninger ikke længere skal fremgå af vores register, bedes kunden efterfølgende kontakte os med begæring om, at oplysningerne slettes. Kontakt: Mols Rejser ApS, Grangaard Allé 28, 7300 Jelling – mailadresse info@molsrejser.dk

Firmainformation

Vores CVR/moms-nummer er: 27513174

Opdateret 31. marts 2022

Læs mere om os her