fbpx

Værd at vide

Ring for mere info:(+45) 75 87 12 12

(Senest opdateret 1. maj 2018)

Tilmelding. Tilmelding sker via vores hjemmeside eller ved at ringe til os på tlf. 7587 1212

Depositum er normalt 25% af rejsens pris, men beløbet kan variere for de enkelte rejser. Restbeløbet skal indbetales 8 uger inden afrejsen. Begge datoer er anført på fakturaen, der udsendes med bekræftelsen.

Rejsens pris er baseret på indkvartering i halvt dobbeltværelse. Enkeltværelse er tilkøb. Vi formidler gerne kontakten mellem gæster af samme køn, der ønsker at dele værelse – dermed undgås enkeltværelsestillæg. Man bliver dog faktureret enkeltværelsestillæg, hvis der ikke er andre der ønsker at dele værelse.

Afbestilling. Ved afbestilling er det indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling mellem 12 og 8 uger før afrejse tilbagebetales 50% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse, ved for sent fremmøde eller udeblivelse er hele rejsens pris tabt.

Rejseforsikring. Alle deltagere på Mols Rejser ApSs rejser skal tegne en rejseforsikring, der som minimum dækker behandling, indlæggelse, sygehjemtransport samt tilkaldelse af pårørende. Mange er forsikret privat. Ellers anbefaler vi rejseforsikringer fra Europæiske tlf. 3325 2525, www.europaeiske.dk. Ved rejser inden for Europa skal det Blå Sygesikringskort også medbringes foruden deltagerens egen rejseforsikring. Kortet er gratis og kan bestilles på borger.dk.

Afbestillingsforsikring. Hvis man ønsker en afbestillingsforsikring, skal den bestilles ved køb af rejsen og betales sammen med depositum. Forsikringspræmien refunderes ikke ved afbestilling. Udgift til eventuel lægeerklæring afholdes af kunden.

Krav til fysik. Man skal være selvhjulpen og almindeligt godt gående, hvis ikke andet er nævnt.

Pas, visum og indrejsepapirer

Læs mere her

Transport. På vore busrejser benyttes danske turistbusser af god kvalitet. På flyrejser benytter vi lokale turistbusser af god standard – hvilket kan være forskellig fra land til land. Rygning tillades ikke i busserne. Der kan ikke reserveres pladser i bussen.

Priser. Der tages forbehold for prisændringer, der sker som følge af ændrede skatter, valutakurser, brændstofafgifter, sikkerhedsafgifter eller andre udefra kommende ændringer, som rejsebureauet ikke har indflydelse på. Varsling af eventuel stigning sker senest 20 dage før rejsens påbegyndelse.

Ændringer. Der tages forbehold for ændringer i rejseplanen, udflugtsprogrammerne, hoteller m.m.. Forsinkelser på rejser med fly og bus m.m., som Mols Rejser ApS ikke har indflydelse på, kan bureauet ikke drages til ansvar for, og der ydes ingen kompensation.

Ved kundens ændring af rejsen, der meddeles Mols Rejser ApS og bekræftes senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er Mols Rejser ApS berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500 pr. person.

Ændringer (f.eks. opgraderinger og forlængelse af hotelophold) skal betales 100% ved bestilling.

Forsinkelse

Læs informationer omkring forsinkelse her

Bagage. Bureauet påtager sig intet ansvar for skader på bagage forvoldt af fly- eller busselskaber samt på hotellerne.

Bureauets ansvar. Mols Rejser ApSs ansvar er begrænset til lov om pakkerejser bl.a. ved tab eller skade som følge af fejl eller mangler ved rejsen. Bureauet er helt fritaget for ansvar for skader og forsinkelser forårsaget af krig, strejker, terror, katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter.

Aflysning. Hvis en rejse ikke opnår det fornødne antal deltagere, kan bureauet blive nødsaget til at aflyse rejsen. Annulleres turen, bliver dette skriftligt meddelt de tilmeldte, og hele det indbetalte beløb bliver tilbagebetalt. Hvis ikke andet er nævnt, gennemføres rejserne ved min. 30 deltagere.

Internationale konventioner. Mols Rejser ApS har begrænset ansvar i overensstemmelse med internationale konventioner. Evt. søgsmål skal foregå efter dansk lovgivning og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. I øvrigt henvises til almindelige betingelser for pakkerejser. Betingelserne findes på www.retsinformation.dk

Samtykke. Vi fører et elektronisk register over vores kunder og deres personlige oplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataloven (PDL). Oplysningerne gemmes i vores reservationssystem og er nødvendige for, at vi kan gennemføre bestillinger, overholde vores leveringsforpligtelser over for vores kunder og for at kunne fremsende nyhedsbreve såfremt kunden anmoder om det. Nødvendige oplysninger kan blandt andet være kundens kontaktoplysninger, destinationsoplysninger, rejsepræferencer osv. som videregives til vores samarbejdspartnere, flyselskaber, hoteller og busselskaber.

Oplysninger i vores elektroniske register behandles og videregives med det formål, at vi kan kontakte kunden og give al nødvendig information omkring den bestilte rejse. Derudover kan kunden kontaktes vedrørende yderligere oplysninger og planlægning, som er nødvendig for gennemførelsen af rejsen.

Når en kunde rejser med os, gemmer vi kundens oplysninger i vores kunderegister i en periode på op til tre år. I vores kunderegister behandler vi således indsamlede oplysninger om kundens tidligere rejser og præferencer på disse rejser. Oplysningerne opdateres løbende og gemmes med det formål at kunne give kunden den bedste service, såfremt kunden igen køber en rejse gennem Mols Rejser ApS. Send en kunde har tilsendt os pasoplysninger (enten via mail eller alm. post) bliver disse oplysninger slettet eller makuleret når rejsen er afviklet.

Mols Rejser ApS er ansvarlig for behandlingen af samtlige de personlige oplysninger som opbevares hos Mols Rejser ApS. Bekræftelse af rejsen samt faktura og rejsedokumenter sendes til den adresse, som den hovedrejsende opgiver til os.

Når en kunde reserverer og køber en rejse hos os, samtykker kunden samtidig hermed til, at vi indsamler, behandler og videregiver personlige oplysninger om kunden i overensstemmelse med ovenstående.

Ønsker kunden information om, hvilke oplysninger, vi har i vores register, skal vi gøre opmærksom på, at kunden ifølge PDL § 26 kan anmode om indsigt i vores register. Ønsker kunden ændringer i de registrerede oplysninger, eller at de indsamlede personlige oplysninger ikke længere skal fremgå af vores register, bedes kunden efterfølgende kontakte os med begæring om, at oplysningerne slettes. Kontakt: Mols Rejser ApS, Grangaard Allé 28, 7300 Jelling – mailadresse info AT molsrejser.dk

Firmainformation

Vores CVR/moms-nummer er: 27513174

Senest opdateret 1. maj 2018

Læs mere om os her