fbpx

Særlige vilkår vedr. forsinkelser

Ring for mere info:(+45) 75 87 12 12

Generelt

I tilfælde af en forsinkelse på ud- eller hjemrejsen som indebærer ekstra omkostninger til fortæring (ex drikkevarer) og eventuelt hotelovernatning, og disse omkostninger ikke bliver betalt af flyselskabet, har Mols Rejser ifølge Lov om Pakkerejser en forpligtelse til at dække rimelige ekstra omkostninger på destinationen til ovennævnte ydelser. Ovennævnte ydelse refunderes kun efter indsendelse af orginale bilag.
Derudover ydes der ingen erstatning, fx til tabt arbejdsfortjeneste.

Flyrejsen – Forsinkelser / Annulleringer – mulighed for at søge erstatning:
EU forordning 261/2004 fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser. Mols Rejser er som rejsebureau ikke omfattet af/underlagt EU Forordning 261/2004.

Forholdet er udelukkende mellem den rejsende og flyselskabet, og der skal klages direkte til flyselskabet, som alene har ansvaret for den korrekte afvikling af flytransporten samt for den bagage der er i deres varetægt.

Ønsker man at søge erstatning i henhold til EU-forordningen, skal kunden selv gøre det direkte hos flyselskabet.

EU Forordning 261/2004 – Flypassagerers Rettigheder – kan læses på dansk på www.trafiksstyrelsen.dk –> Luftfart –> Flypassager.

EU Forordning 261/2004 omfatter:

 • Ved en flyafgang fra et EU land.
 • Ved en flyafgang fra et land udenfor EU, hvis bestemmelseslufthavnen er i et EU land, og at det transporterende flyselskab hører hjemme indenfor EU.
 • Uanset om der er tale om en charterflyvning eller en ruteflyvning.
 • Uanset om der er tale om en pakkerejse eller om en flyrejse uden andet arrangement.

I hvilke tilfælde har kunden rettigheder:

 • Denied Boarding = afvisning af en passager på en flyvning, hvor passageren har en bekræftet reservation og er til stede ved check-in som krævet.
 • Aflysning = en planlagt flyvning der ikke gennemføres.
 • Lange forsinkelser = Forsinkelser på 2 timer og derover.
 • Forsinkelser ved ankomst = eventuel kompensation ved forsinkelser i ankomsten på mindst 3 timer.
 • Kompensation – EU Forordning 261/2004:
  • www.greenclaim.com er en hjemmeside, hvis eneste formål er at udregne, hvor stort et beløb du burde modtage fra flyselskabet efter en forsinkelse/annullering.

OBS: Vær opmærksom på, at der kan være ekstraordinære omstændigheder (force majeure) hvor flyselskabet ikke er betaler kompensation:

 • Begrebet ”ekstraordinære omstændigheder” dækker over årsager, der ligger uden for flyselskabets kontrol, og derfor bortfalder din ret til kompensation i de tilfælde. Her er nogle eksempler på hændelser, der kan betragtes som ekstraordinære:
  • Dårligt vejr
  • Naturkatastrofer
  • Strejker blandt tredjeparter, f.eks. lufthavnspersonalet
  • Politisk ustabilitet
  • Terrortrusler
  • Birdstrike (kollisioner mellem fugle og fly)