Værd at vide

Ring for mere info:(+45) 75 87 12 12

Tilmelding

Tilmelding sker via vores hjemmeside eller ved at ringe til os på tlf. 7587 1212. Depositum er normalt 25% af rejsens pris, men beløbet kan variere for de enkelte rejser. Rejsens pris er baseret på indkvartering i halvt dobbeltværelse. Der sælges kun delte dobbeltværelser, hvis 2 rejsedeltager  af samme køn har ønsket.

Afbestilling

Ved afbestilling er det indbetalte depositum tabt. Ved afbestilling mellem 12 og 8 uger før afrejse tilbagebetales 50% af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse, ved for sent fremmøde eller udeblivelse er hele rejsens pris tabt.

Rejseforsikring

Alle deltagere på Mols Rejsers rejser skal tegne en rejseforsikring, der som minimum dækker behandling, indlæggelse, sygehjemtransport samt tilkaldelse af pårørende. Mange er forsikret privat. Ellers anbefaler vi rejseforsikringer fra Europæiske tlf 3325 2525, www.europaeiske.dk.

Ved rejser inden for Europa skal det Blå Sygesikringskort også medbringes foruden deltagerens egen rejseforsikring. Kortet er gratis og kan bestilles på borger.dk.

Afbestillingsforsikring

Hvis man ønsker en afbestillingsforsikring, skal den bestilles ved køb af rejsen og betales sammen med depositum. Forsikringspræmien refunderes ikke ved afbestilling. Udgift til eventuel lægeerklæring afholdes af kunden.

Krav til fysik

Man skal være selvhjulpen og almindeligt godt gående, hvis ikke andet er nævnt.

Pas, visum og indrejsepapirer

Læs mere her

Medicin

Al lægeordineret medicin skal medbringes i original indpakning, hvoraf navn, indhold og dosering fremgår.

Transport

På vore busrejser benyttes danske turistbusser af god kvalitet. På flyrejser benytter vi lokale turistbusser af god standart – hvilket kan være forskellig fra land til land. Rygning tillades ikke i busserne. Der kan ikke reserveres pladser i bussen.

Priser

Der tages forbehold for prisændringer, der sker som følge af ændrede skatter, valutakurser, brændstofafgifter, sikkerhedsafgifter eller andre udefra kommende ændringer, som rejsebureauet ikke har indflydelse på. Varsling af eventuel stigning sker senest 20 dage før rejsens påbegyndelse.

Ændringer

Der tages forbehold for ændringer i rejseplanen, udflugtsprogrammerne, hoteller m.m.. Forsinkelser på rejsen med fly og bus m.m., som Mols Rejser ikke har indflydelse på, kan bureauet ikke drages til ansvar for, og der ydes ingen kompensation.

Ved kundes ændring af rejsen, der meddeles Mols Rejser og bekræftes af denne senest 60 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er Mols Rejser berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500 pr. person.
Ændringer (f.eks. opgraderinger og forlængelse af hotelophold) skal betales 100% ved bestilling.

Forsinkelse

Læs informationer omkring forsinkelse her

Bagage

Bureauet påtager sig intet ansvar for skader på bagage forvoldt af fly- eller busselskaber samt på hotellerne.

Bureauets ansvar.

Mols Rejser ansvar er begrænset til lov om pakkerejser bl.a. ved tab eller skade som følge af fejl eller mangler ved rejsen. Bureauet er helt fritaget for ansvar for skader og forsinkelser forårsaget af krig, strejker, terror, katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter.

Aflysning

Hvis en rejse ikke opnår det fornødne antal deltagere, kan bureauet blive nødsaget til at aflyse rejsen. Annulleres turen, bliver dette skriftligt meddelt de tilmeldte, og hele det indbetalte beløb bliver tilbagebetalt. Hvis ikke andet er nævnt, gennemføres rejserne ved min. 30 deltagere.

Internationale konventioner

Mols Rejser har begrænset ansvar i overensstemmelse med internationale konventioner. Evt. søgsmål skal foregå efter dansk lovgivning og anlægges ved dansk domstol eller voldgift. I øvrigt henvises til almindelige betingelser for pakkerejser. Betingelserne findes på www.retsinformation.dk

Firmainformation

Vores CVR/moms-nummer er: 27513174

Læs mere om os her